Remium


Antal noteringar 4 st
Summa erbjudanden 154 Mkr
Relativ kursutveckling -62.3%
Flaggor i snitt 3 st
Väntetid i snitt 16 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Remium är huvudrådgivare.

Screener för Remium

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Intervacc 2017-04-07 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 50 Mkr -26% 3 st - Småbolag
Bambuser 2017-05-05 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -82.61% 2 st - Småbolag
Indentive 2017-11-13 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 30 Mkr -94.44% 4 st - Mikrobolag
Zutec 2018-03-15 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 50 Mkr 8.33% 2 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 6 st

Flagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 4 Intervacc, Bambuser, Indentive, Zutec
Dålig relativ avkastning 3 Intervacc, Bambuser, Indentive
Hög emissionskostnad 1 Zutec
Märkliga avtal 1 Indentive
Överdrivet fokus på trender och omvärld 1 Indentive
Lång väntetid 1 Intervacc