Regin


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Regin är huvudrådgivare.

Screener för Regin

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Bioactive Bone Substitutes 2018-02-28 First North Övrig 75 Mkr -41.82% 7 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 7 st

Flagga Antal Bolag
Märkliga avtal 1 Bioactive Bone Substitutes
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Bioactive Bone Substitutes
Bristfällig information 1 Bioactive Bone Substitutes
Oseriöst intryck från prospekt 1 Bioactive Bone Substitutes
Ej fulltecknad emission 1 Bioactive Bone Substitutes
Kursfall dag ett 1 Bioactive Bone Substitutes
Dålig relativ avkastning 1 Bioactive Bone Substitutes