Redeye


Antal noteringar 10 st
Summa erbjudanden 1289 Mkr
Relativ kursutveckling -16.3%
Flaggor i snitt 3 st
Väntetid i snitt 14 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Småbolag

Tabellen avser endast noteringar där Redeye är huvudrådgivare.

Screener för Redeye

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Acconeer 2017-12-11 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 150 Mkr -11.2% 2 st - Småbolag
Annexin Pharmaceuticals 2017-04-19 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 54 Mkr -90.91% 6 st - Mikrobolag
Calliditas 2018-06-29 OMX Small Övrig 650 Mkr 0% 1 st Läs Miljardbolag
Global Gaming 2017-10-19 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 22 Mkr 60% 0 st Läs Småbolag
JonDeTech 2018-05-25 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 30 Mkr -69.38% 4 st Läs Småbolag
Promore Pharma 2017-07-06 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 106 Mkr -36.48% 4 st - Småbolag
Q-linea 2018-12-07 OMX Small Huvudrådgivare 550 Mkr -18.53% 5 st Läs Miljardbolag
Scout Gaming Group 2017-12-11 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 60 Mkr 26.09% 1 st Läs Småbolag
XMReality 2017-04-26 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 60 Mkr -50.36% 3 st - Småbolag
Xspray Pharma 2017-09-28 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 132 Mkr 215.91% 2 st Läs Småbolag
Zwipe 2019-01-28 Merkur Market Huvudrådgivare 125 Mkr - 0 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 10 st

Flagga Antal Bolag
Tveksamma incitament 6 Acconeer, Annexin Pharmaceuticals, Promore Pharma, Q-linea, XMReality, Xspray Pharma
Dålig relativ avkastning 5 Annexin Pharmaceuticals, JonDeTech, Promore Pharma, Q-linea, XMReality
Hög emissionskostnad 4 Annexin Pharmaceuticals, Calliditas, JonDeTech, Q-linea
Kursfall dag ett 4 Annexin Pharmaceuticals, JonDeTech, Promore Pharma, Q-linea
Lång väntetid 3 Acconeer, XMReality, Xspray Pharma
Ej fulltecknad emission 2 Annexin Pharmaceuticals, Promore Pharma
Komplext erbjudande 1 Q-linea
Bristfällig information 1 JonDeTech
Försenad process 1 Scout Gaming Group
Högt garantiåtagande 1 Annexin Pharmaceuticals