Redeye


Antal noteringar 8 st
Summa erbjudanden 614 Mkr
Relativ kursutveckling -11.7%
Flaggor i snitt 2 st
Väntetid i snitt 16 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Småbolag

Tabellen avser endast noteringar där Redeye är huvudrådgivare.

Screener för Redeye

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Annexin Pharmaceuticals 2017-04-19 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 54 Mkr -75.15% 6 st - Mikrobolag
XMReality 2017-04-26 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 60 Mkr -37.23% 3 st - Småbolag
Promore Pharma 2017-07-06 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 106 Mkr -42.49% 4 st - Småbolag
Xspray Pharma 2017-09-28 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 132 Mkr 255% 1 st Läs Småbolag
Global Gaming 2017-10-19 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 22 Mkr 45.45% 0 st Läs Småbolag
Scout Gaming Group 2017-12-11 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 60 Mkr 112.17% 1 st Läs Småbolag
Acconeer 2017-12-11 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 150 Mkr -10.8% 1 st - Småbolag
JonDeTech 2018-05-25 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 30 Mkr -56.25% 4 st Läs Småbolag
Calliditas 2018-06-29 OMX Small Övrig 650 Mkr -1.78% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 9 st

Flagga Antal Bolag
Tveksamma incitament 5 Annexin Pharmaceuticals, XMReality, Promore Pharma, Xspray Pharma, Acconeer
Dålig relativ avkastning 4 Annexin Pharmaceuticals, XMReality, Promore Pharma, JonDeTech
Hög emissionskostnad 3 Annexin Pharmaceuticals, JonDeTech, Calliditas
Kursfall dag ett 3 Annexin Pharmaceuticals, Promore Pharma, JonDeTech
Ej fulltecknad emission 2 Annexin Pharmaceuticals, Promore Pharma
Bristfällig information 1 JonDeTech
Försenad process 1 Scout Gaming Group
Lång väntetid 1 XMReality
Högt garantiåtagande 1 Annexin Pharmaceuticals