Ramberg Advokater


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Ramberg Advokater är huvudrådgivare.

Screener för Ramberg Advokater

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
XMReality 2017-04-26 First North Certified adviser, Övrig 60 Mkr -40.88% 3 st - Småbolag

Förekommande flaggor 3 st

Flagga Antal Bolag
Lång väntetid 1 XMReality
Tveksamma incitament 1 XMReality
Dålig relativ avkastning 1 XMReality