Partner FK


Antal noteringar 7 st
Summa erbjudanden 124 Mkr
Relativ kursutveckling 7.3%
Flaggor i snitt 4 st
Väntetid i snitt 18 dagar
Vanligaste lista Spotlight
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Partner FK är huvudrådgivare.

Screener för Partner FK

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Aerowash 2017-02-17 Spotlight Certified adviser, Huvudrådgivare 6 Mkr 24% 8 st - Mikrobolag
24Sevenoffice 2017-12-21 Spotlight Huvudrådgivare 40 Mkr 27.69% 1 st Läs Småbolag
CGit Holding 2018-01-09 Spotlight Huvudrådgivare 5 Mkr 0.4% 4 st - Mikrobolag
Smoltek 2018-02-26 Spotlight Huvudrådgivare 20 Mkr 358.1% 2 st - Mikrobolag
Entella 2018-05-02 Spotlight Huvudrådgivare 7 Mkr 0% 6 st Läs Mikrobolag
IA Industriarmatur 2018-06-11 Spotlight Huvudrådgivare 7 Mkr -20.59% 3 st Läs Mikrobolag
Ayima 2017-05-29 Spotlight Övrig 11 Mkr 9.05% 4 st Läs Mikrobolag
iApotek 2017-06-28 Spotlight Övrig 3 Mkr -36.36% 3 st - Mikrobolag
Orgo Tech 2018-01-03 Spotlight Övrig 6 Mkr -63.33% 7 st - Mikrobolag
Infracom 2018-01-15 Spotlight Övrig 22 Mkr 56.25% 4 st Läs Småbolag
S2Medical 2018-11-28 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 40 Mkr 0% 2 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 16 st

Flagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 7 Aerowash, 24Sevenoffice, CGit Holding, Smoltek, IA Industriarmatur, iApotek, Orgo Tech
Rabatterad emission tätt inpå IPO 5 CGit Holding, Ayima, iApotek, Orgo Tech, S2Medical
Högt garantiåtagande 5 Aerowash, CGit Holding, Entella, Ayima, Orgo Tech
Försenad process 4 Aerowash, Entella, Ayima, Orgo Tech
Hög emissionskostnad 4 Aerowash, CGit Holding, Ayima, Orgo Tech
Oseriöst intryck från prospekt 3 Smoltek, Entella, Infracom
Täta personkopplingar 3 Aerowash, Entella, S2Medical
Dålig relativ avkastning 3 Aerowash, iApotek, Orgo Tech
Bristfällig information 2 Orgo Tech, Infracom
Lång väntetid 2 Aerowash, Infracom
Märkliga avtal 1 IA Industriarmatur
Överdrivet fokus på trender och omvärld 1 IA Industriarmatur
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Entella
Udda val av rådgivare 1 Entella
Omoget bolag 1 Infracom
Oklarhet om handelsplats 1 Aerowash