Pareto


Antal noteringar 6 st
Summa erbjudanden 4493 Mkr
Relativ kursutveckling 18.4%
Varningsflaggor i snitt 2 st
Väntetid i snitt 5 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där Pareto är huvudrådgivare.

Screener för Pareto

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Isofol Medical 2017-04-04 First North Övrig, Huvudrådgivare 430 Mkr 5.17% 2 st Läs Miljardbolag
Sedana Medical 2017-06-21 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 100 Mkr 370.77% 0 st - Småbolag
Aspire Global 2017-07-11 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 329 Mkr 15.67% 2 st Läs Miljardbolag
Climeon 2017-10-13 First North Huvudrådgivare 200 Mkr 112.9% 1 st - Miljardbolag
Cibus Nordic 2018-03-09 First North Huvudrådgivare 3060 Mkr 12.09% 5 st Läs Miljardbolag
Green Landscaping 2018-03-23 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 375 Mkr 38.1% 3 st Läs Miljardbolag
Isofol Medical 2017-04-04 First North Övrig, Huvudrådgivare 430 Mkr 5.17% 2 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 7 st

Varningsflagga Antal Bolag
Bristfällig information 4 Aspire Global, Climeon, Cibus Nordic, Green Landscaping
Kursfall dag ett 3 Isofol Medical, Green Landscaping, Isofol Medical
Dålig relativ avkastning 2 Isofol Medical, Isofol Medical
Storaffär inför IPO 1 Green Landscaping
Kladdiga incitament 1 Cibus Nordic
Kort historik 1 Cibus Nordic
Märkliga avtal 1 Aspire Global