Nordea


Antal noteringar 2 st
Summa erbjudanden 2592 Mkr
Relativ kursutveckling 8.4%
Flaggor i snitt 2 st
Väntetid i snitt 3 dagar
Vanligaste lista OMX Mid
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där Nordea är huvudrådgivare.

Screener för Nordea

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Ambea 2017-03-31 OMX Mid Huvudrådgivare 1992 Mkr 17.33% 1 st Läs Miljardbolag
Better Collective 2018-06-08 OMX Mid Huvudrådgivare 600 Mkr 23.96% 2 st Läs Miljardbolag
Munters 2017-05-23 OMX Large Övrig 4142 Mkr -37.82% 1 st Läs Miljardbolag
Medicover 2017-05-23 OMX Mid Övrig 2031 Mkr 40.89% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 3 st

Flagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 2 Better Collective, Medicover
Dålig relativ avkastning 2 Ambea, Munters
Hög emissionskostnad 1 Better Collective