Nordea


Antal noteringar 2 st
Summa erbjudanden 2592 Mkr
Relativ kursutveckling -0.4%
Varningsflaggor i snitt 2 st
Väntetid i snitt 3 dagar
Vanligaste lista OMX Mid
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där Nordea är huvudrådgivare.

Screener för Nordea

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Ambea 2017-03-31 OMX Mid Huvudrådgivare 1992 Mkr 13.07% 1 st Läs Miljardbolag
Better Collective 2018-06-08 OMX Mid Huvudrådgivare 600 Mkr 26.04% 2 st Läs Miljardbolag
Munters 2017-05-23 OMX Large Övrig 4142 Mkr -23.82% 0 st Läs Miljardbolag
Medicover 2017-05-23 OMX Mid Övrig 2031 Mkr 41.07% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 3 st

Varningsflagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 2 Better Collective, Medicover
Hög emissionskostnad 1 Better Collective
Dålig relativ avkastning 1 Ambea