Morris


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Morris är huvudrådgivare.

Screener för Morris

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Flexqube 2017-12-14 First North Certified adviser, Övrig 40 Mkr 152% 0 st - Småbolag

Förekommande varningsflaggor 0 st

Varningsflagga Antal Bolag