Morgan Stanley


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 3631 Mkr
Relativ kursutveckling 3.2%
Flaggor i snitt 1 st
Väntetid i snitt 2 dagar
Vanligaste lista OMX Large
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där Morgan Stanley är huvudrådgivare.

Screener för Morgan Stanley

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Arion Bank 2018-06-15 OMX Large Huvudrådgivare 3632 Mkr -2.76% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 1 st

Flagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 1 Arion Bank