Morgan Stanley


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 3631 Mkr
Relativ kursutveckling 12.5%
Varningsflaggor i snitt 1 st
Väntetid i snitt 2 dagar
Vanligaste lista OMX Large
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där Morgan Stanley är huvudrådgivare.

Screener för Morgan Stanley

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Arion Bank 2018-06-15 OMX Large Huvudrådgivare 3632 Mkr 13.45% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 1 st

Varningsflagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 1 Arion Bank