Monereo Meyer Marinel


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Monereo Meyer Marinel är huvudrådgivare.

Screener för Monereo Meyer Marinel

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Quartiers Properties 2017-06-21 First North Certified adviser, Övrig 91 Mkr -53.33% 4 st - Småbolag

Förekommande flaggor 4 st

Flagga Antal Bolag
Lång väntetid 1 Quartiers Properties
Komplext erbjudande 1 Quartiers Properties
Kursfall dag ett 1 Quartiers Properties
Dålig relativ avkastning 1 Quartiers Properties