Moll Wendén


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Moll Wendén är huvudrådgivare.

Screener för Moll Wendén

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Acconeer 2017-12-11 First North Certified adviser, Övrig 150 Mkr -16% 1 st - Småbolag

Förekommande flaggor 1 st

Flagga Antal Bolag
Tveksamma incitament 1 Acconeer