Mazanti-Andersen Advokat


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Mazanti-Andersen Advokat är huvudrådgivare.

Screener för Mazanti-Andersen Advokat

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Freetrailer 2018-06-14 Spotlight Övrig 19 Mkr -4.44% 2 st Läs Mikrobolag
ViroGates 2018-06-26 First North Certified adviser, Övrig 102 Mkr -10% 3 st Läs Småbolag

Förekommande varningsflaggor 5 st

Varningsflagga Antal Bolag
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 ViroGates
Kursfall dag ett 1 ViroGates
Dålig relativ avkastning 1 ViroGates
Kladdiga incitament 1 Freetrailer
Oseriöst intryck från prospekt 1 Freetrailer