MAQS


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där MAQS är huvudrådgivare.

Screener för MAQS

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Zutec 2018-03-15 First North Certified adviser, Övrig 50 Mkr 10.42% 2 st Läs Småbolag
I-Tech 2018-05-28 First North Certified adviser, Övrig 38 Mkr 187.8% 2 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 4 st

Flagga Antal Bolag
Bristfällig information 1 I-Tech
Oseriöst intryck från prospekt 1 I-Tech
Hög emissionskostnad 1 Zutec
Kursfall dag ett 1 Zutec