Mangold FK


Antal noteringar 9 st
Summa erbjudanden 359 Mkr
Relativ kursutveckling -34.7%
Varningsflaggor i snitt 3 st
Väntetid i snitt 10 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Småbolag

Tabellen avser endast noteringar där Mangold FK är huvudrådgivare.

Screener för Mangold FK

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Chordate 2017-03-08 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 20 Mkr -86.84% 4 st - Mikrobolag
Unibap 2017-03-27 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 23 Mkr 80% 1 st - Mikrobolag
TC Connect 2017-06-09 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 15 Mkr 45% 1 st - Mikrobolag
Quartiers Properties 2017-06-21 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 91 Mkr -56.67% 4 st - Småbolag
Urb-it 2017-07-07 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 110 Mkr -94.67% 3 st Läs Småbolag
Fram 2017-10-12 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 20 Mkr 520% 1 st - Mikrobolag
Livihop 2018-02-23 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -46.67% 3 st Läs Småbolag
Fluicell 2018-04-18 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 33 Mkr -24.67% 4 st Läs Mikrobolag
Infrea 2018-04-20 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -31.82% 4 st Läs Småbolag
Nitro Games 2017-06-16 First North Certified adviser, Övrig 31 Mkr 31% 2 st - Mikrobolag
Dr Sannas 2018-02-02 NGM MTF Certified adviser, Övrig 3 Mkr -55.56% 4 st - Mikrobolag
Tectona Capital 2018-04-13 NGM MTF Övrig 9 Mkr -14.81% 6 st - Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 12 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 9 Chordate, Unibap, TC Connect, Urb-it, Fram, Livihop, Fluicell, Nitro Games, Dr Sannas
Dålig relativ avkastning 8 Chordate, Quartiers Properties, Urb-it, Livihop, Fluicell, Infrea, Dr Sannas, Tectona Capital
Kursfall dag ett 6 Chordate, Quartiers Properties, Urb-it, Infrea, Dr Sannas, Tectona Capital
Ej fulltecknad emission 4 Chordate, Infrea, Nitro Games, Tectona Capital
Lång väntetid 2 Quartiers Properties, Tectona Capital
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Tectona Capital
Bristfällig information 1 Tectona Capital
Hög emissionskostnad 1 Infrea
Rabatterad emission tätt inpå IPO 1 Fluicell
Storaffär inför IPO 1 Livihop
Försenad process 1 Dr Sannas
Komplext erbjudande 1 Quartiers Properties