Mangold FK


Antal noteringar 10 st
Summa erbjudanden 380 Mkr
Relativ kursutveckling -50.6%
Flaggor i snitt 4 st
Väntetid i snitt 10 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Mangold FK är huvudrådgivare.

Screener för Mangold FK

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Adverty 2018-11-29 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 20 Mkr -53.33% 8 st Läs Mikrobolag
Chordate 2017-03-08 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 20 Mkr -91.05% 4 st - Mikrobolag
Dr Sannas 2018-02-02 NGM MTF Certified adviser, Övrig 3 Mkr -58.33% 5 st - Mikrobolag
Fluicell 2018-04-18 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 33 Mkr -52% 4 st Läs Mikrobolag
Fram 2017-10-12 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 20 Mkr 322% 1 st - Mikrobolag
Infrea 2018-04-20 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -22.27% 4 st Läs Småbolag
Livihop 2018-02-23 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -66.67% 3 st Läs Småbolag
Nitro Games 2017-06-16 First North Certified adviser, Övrig 31 Mkr -12.5% 2 st - Mikrobolag
Quartiers Properties 2017-06-21 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 91 Mkr -54% 4 st - Småbolag
TC Connect 2017-06-09 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 15 Mkr 32.5% 1 st - Mikrobolag
Tectona Capital 2018-04-13 NGM MTF Övrig 9 Mkr -33.33% 6 st - Mikrobolag
Unibap 2017-03-27 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 23 Mkr 12.5% 1 st - Mikrobolag
Urb-it 2017-07-07 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 110 Mkr -93.33% 3 st Läs Småbolag
Zordix 2018-11-23 NGM MTF Certified adviser, Övrig 14 Mkr -52.54% 3 st Läs Mikrobolag

Förekommande flaggor 12 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 10 Adverty, Chordate, Dr Sannas, Fluicell, Infrea, Livihop, Quartiers Properties, Tectona Capital, Urb-it, Zordix
Tveksamma incitament 10 Adverty, Chordate, Dr Sannas, Fluicell, Fram, Livihop, Nitro Games, TC Connect, Unibap, Urb-it
Kursfall dag ett 8 Adverty, Chordate, Dr Sannas, Infrea, Quartiers Properties, Tectona Capital, Urb-it, Zordix
Ej fulltecknad emission 5 Adverty, Chordate, Infrea, Nitro Games, Tectona Capital
Lång väntetid 4 Adverty, Dr Sannas, Quartiers Properties, Tectona Capital
Rabatterad emission tätt inpå IPO 2 Adverty, Fluicell
Försenad process 2 Adverty, Dr Sannas
Bristfällig information 2 Tectona Capital, Zordix
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Tectona Capital
Hög emissionskostnad 1 Infrea
Storaffär inför IPO 1 Livihop
Komplext erbjudande 1 Quartiers Properties