Lindahl


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Lindahl är huvudrådgivare.

Screener för Lindahl

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Intervacc 2017-04-07 First North Certified adviser, Övrig 50 Mkr -13% 3 st - Småbolag
Annexin Pharmaceuticals 2017-04-19 First North Certified adviser, Övrig 54 Mkr -73.33% 6 st - Mikrobolag
Mantex 2017-05-05 First North Certified adviser, Övrig 48 Mkr -72.41% 5 st Läs Mikrobolag
Cimco 2017-07-04 First North Certified adviser, Övrig 35 Mkr -32.41% 1 st - Småbolag
Bioarctic 2017-10-12 OMX Mid Övrig 600 Mkr 345% 2 st Läs Miljardbolag
DevPort 2017-12-07 First North Certified adviser, Övrig 57 Mkr 154.29% 0 st - Småbolag

Förekommande varningsflaggor 8 st

Varningsflagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 4 Intervacc, Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Cimco
Hög emissionskostnad 3 Annexin Pharmaceuticals, Mantex, Bioarctic
Kursfall dag ett 3 Intervacc, Annexin Pharmaceuticals, Mantex
Högt garantiåtagande 2 Annexin Pharmaceuticals, Mantex
Ej fulltecknad emission 2 Annexin Pharmaceuticals, Mantex
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Bioarctic
Kladdiga incitament 1 Annexin Pharmaceuticals
Lång väntetid 1 Intervacc