Latham & Watkins


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Latham & Watkins är huvudrådgivare.

Screener för Latham & Watkins

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Ambea 2017-03-31 OMX Mid Övrig 1992 Mkr 12.67% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 1 st

Varningsflagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 1 Ambea