Latham & Watkins


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Latham & Watkins är huvudrådgivare.

Screener för Latham & Watkins

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Ambea 2017-03-31 OMX Mid Övrig 1992 Mkr 14.27% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 1 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 1 Ambea