Landsbankinn


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Landsbankinn är huvudrådgivare.

Screener för Landsbankinn

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Arion Bank 2018-06-15 OMX Large Övrig 3632 Mkr -2.76% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 1 st

Flagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 1 Arion Bank