Kaidin Advokat


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Kaidin Advokat är huvudrådgivare.

Screener för Kaidin Advokat

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Infrea 2018-04-20 First North Certified adviser, Övrig 24 Mkr -25.45% 4 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 4 st

Flagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 Infrea
Ej fulltecknad emission 1 Infrea
Kursfall dag ett 1 Infrea
Dålig relativ avkastning 1 Infrea