Jansson & Norin


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Jansson & Norin är huvudrådgivare.

Screener för Jansson & Norin

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Fram 2017-10-12 First North Certified adviser, Övrig 20 Mkr 329% 1 st - Mikrobolag

Förekommande flaggor 1 st

Flagga Antal Bolag
Tveksamma incitament 1 Fram