Jansson & Norin


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Jansson & Norin är huvudrådgivare.

Screener för Jansson & Norin

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Fram 2017-10-12 First North Certified adviser, Övrig 20 Mkr 495% 1 st - Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 1 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 1 Fram