JAHI Corporate


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 18 Mkr
Relativ kursutveckling 151.3%
Flaggor i snitt 2 st
Väntetid i snitt 11 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där JAHI Corporate är huvudrådgivare.

Screener för JAHI Corporate

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Awardit 2017-12-05 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 19 Mkr 146.07% 2 st Läs Mikrobolag

Förekommande flaggor 2 st

Flagga Antal Bolag
Bristfällig information 1 Awardit
Oseriöst intryck från prospekt 1 Awardit