Islandsbanki


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Islandsbanki är huvudrådgivare.

Screener för Islandsbanki

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Arion Bank 2018-06-15 OMX Large Övrig 3632 Mkr 13.45% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 1 st

Varningsflagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 1 Arion Bank