InWest Corp.


Antal noteringar 12 st
Summa erbjudanden 133 Mkr
Relativ kursutveckling -12.4%
Flaggor i snitt 3 st
Väntetid i snitt 27 dagar
Vanligaste lista Spotlight
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där InWest Corp. är huvudrådgivare.

Screener för InWest Corp.

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Acosense 2017-03-20 Spotlight Huvudrådgivare 12 Mkr -62.79% 3 st Läs Mikrobolag
Eatgood 2017-03-27 Spotlight Huvudrådgivare 12 Mkr -27.12% 4 st Läs Mikrobolag
Acucort 2017-04-24 Spotlight Huvudrådgivare 15 Mkr -15.94% 3 st Läs Mikrobolag
Compare IT 2017-05-03 Spotlight Huvudrådgivare 10 Mkr -52.24% 3 st Läs Mikrobolag
Mobiplus 2017-05-19 Spotlight Huvudrådgivare 7 Mkr -71.23% 2 st Läs Mikrobolag
Enrad 2017-07-24 Spotlight Huvudrådgivare 11 Mkr -60.71% 2 st - Mikrobolag
Qiiwi 2017-10-13 Spotlight Huvudrådgivare 13 Mkr 25% 1 st Läs Mikrobolag
Touchtech 2017-11-22 Spotlight Huvudrådgivare 10 Mkr -20.29% 1 st - Mikrobolag
Obstecare 2018-01-04 Spotlight Huvudrådgivare 16 Mkr 2.63% 4 st Läs Mikrobolag
Dicot 2018-06-20 Spotlight Huvudrådgivare 11 Mkr -16.5% 1 st Läs Mikrobolag
Jetty 2018-11-12 Spotlight Huvudrådgivare 10 Mkr -26.96% 4 st Läs Mikrobolag
Comintelli 2018-11-19 Spotlight Huvudrådgivare 7 Mkr 26.09% 0 st Läs Mikrobolag

Förekommande flaggor 7 st

Flagga Antal Bolag
Tveksamma incitament 11 Acosense, Eatgood, Acucort, Compare IT, Mobiplus, Enrad, Qiiwi, Touchtech, Obstecare, Dicot, Jetty
Kursfall dag ett 6 Eatgood, Acucort, Compare IT, Enrad, Obstecare, Jetty
Dålig relativ avkastning 6 Acosense, Eatgood, Acucort, Compare IT, Mobiplus, Obstecare
Ej fulltecknad emission 2 Acosense, Obstecare
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Jetty
Oseriöst intryck från prospekt 1 Jetty
Utökat erbjudande trots klent intresse 1 Eatgood