InWest Corp.


Antal noteringar 10 st
Summa erbjudanden 116 Mkr
Relativ kursutveckling -10.7%
Varningsflaggor i snitt 2 st
Väntetid i snitt 27 dagar
Vanligaste lista Spotlight
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där InWest Corp. är huvudrådgivare.

Screener för InWest Corp.

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Acosense 2017-03-20 Spotlight Huvudrådgivare 12 Mkr -48.84% 3 st Läs Mikrobolag
Eatgood 2017-03-27 Spotlight Huvudrådgivare 12 Mkr -23.73% 4 st Läs Mikrobolag
Acucort 2017-04-24 Spotlight Huvudrådgivare 15 Mkr -24.64% 3 st Läs Mikrobolag
Compare IT 2017-05-03 Spotlight Huvudrådgivare 10 Mkr -38.81% 2 st Läs Mikrobolag
Mobiplus 2017-05-19 Spotlight Huvudrådgivare 7 Mkr -57.53% 2 st Läs Mikrobolag
Enrad 2017-07-24 Spotlight Huvudrådgivare 11 Mkr -32.14% 2 st - Mikrobolag
Qiiwi 2017-10-13 Spotlight Huvudrådgivare 13 Mkr 14.06% 1 st Läs Mikrobolag
Touchtech 2017-11-22 Spotlight Huvudrådgivare 10 Mkr 10.14% 1 st - Mikrobolag
Obstecare 2018-01-04 Spotlight Huvudrådgivare 16 Mkr -10.53% 4 st Läs Mikrobolag
Dicot 2018-06-20 Spotlight Huvudrådgivare 11 Mkr 20.39% 1 st Läs Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 5 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 10 Acosense, Eatgood, Acucort, Compare IT, Mobiplus, Enrad, Qiiwi, Touchtech, Obstecare, Dicot
Kursfall dag ett 5 Eatgood, Acucort, Compare IT, Enrad, Obstecare
Dålig relativ avkastning 5 Acosense, Eatgood, Acucort, Mobiplus, Obstecare
Ej fulltecknad emission 2 Acosense, Obstecare
Utökat erbjudande trots klent intresse 1 Eatgood