investigum


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där investigum är huvudrådgivare.

Screener för investigum

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
IRLAB 2017-02-28 First North Övrig 116 Mkr 516.67% 3 st Läs Småbolag

Förekommande varningsflaggor 3 st

Varningsflagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 IRLAB
Ej fulltecknad emission 1 IRLAB
Kursfall dag ett 1 IRLAB