Invesdor


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Invesdor är huvudrådgivare.

Screener för Invesdor

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Seafire 2017-11-16 NGM MTF Certified adviser, Övrig 20 Mkr -46.67% 6 st - Mikrobolag
Dr Sannas 2018-02-02 NGM MTF Certified adviser, Övrig 3 Mkr -56.11% 4 st - Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 7 st

Varningsflagga Antal Bolag
Försenad process 2 Seafire, Dr Sannas
Kursfall dag ett 2 Seafire, Dr Sannas
Dålig relativ avkastning 2 Seafire, Dr Sannas
Kladdiga incitament 1 Dr Sannas
Högt garantiåtagande 1 Seafire
Hög emissionskostnad 1 Seafire
Ej fulltecknad emission 1 Seafire