Invesdor


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Invesdor är huvudrådgivare.

Screener för Invesdor

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Seafire 2017-11-16 NGM MTF Certified adviser, Övrig 20 Mkr -53.33% 6 st - Mikrobolag
Dr Sannas 2018-02-02 NGM MTF Certified adviser, Övrig 3 Mkr -58.33% 5 st - Mikrobolag

Förekommande flaggor 8 st

Flagga Antal Bolag
Försenad process 2 Seafire, Dr Sannas
Kursfall dag ett 2 Seafire, Dr Sannas
Dålig relativ avkastning 2 Seafire, Dr Sannas
Lång väntetid 1 Dr Sannas
Tveksamma incitament 1 Dr Sannas
Högt garantiåtagande 1 Seafire
Hög emissionskostnad 1 Seafire
Ej fulltecknad emission 1 Seafire