Hjalmarsons och Partners


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Hjalmarsons och Partners är huvudrådgivare.

Screener för Hjalmarsons och Partners

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
IRLAB 2017-02-28 First North Övrig 116 Mkr 461.67% 3 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 3 st

Flagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 IRLAB
Ej fulltecknad emission 1 IRLAB
Kursfall dag ett 1 IRLAB