Hannes Snellman


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Hannes Snellman är huvudrådgivare.

Screener för Hannes Snellman

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Xspray Pharma 2017-09-28 First North Certified adviser, Övrig 132 Mkr 299.55% 1 st Läs Småbolag

Förekommande varningsflaggor 1 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 1 Xspray Pharma