Hammarskiöld


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Hammarskiöld är huvudrådgivare.

Screener för Hammarskiöld

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Mips 2017-03-23 OMX Small Övrig 570 Mkr 133.04% 0 st Läs Miljardbolag
SSM Holding 2017-04-06 OMX Mid Övrig 579 Mkr -75.42% 3 st Läs Miljardbolag
Atvexa 2017-12-13 First North Certified adviser, Övrig 68 Mkr 8% 1 st Läs Småbolag
Projektengagemang 2018-06-19 OMX Small Övrig 470 Mkr -10.21% 0 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 4 st

Varningsflagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 Atvexa
Komplext erbjudande 1 SSM Holding
Kursfall dag ett 1 SSM Holding
Dålig relativ avkastning 1 SSM Holding