Hammarskiöld


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Hammarskiöld är huvudrådgivare.

Screener för Hammarskiöld

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Atvexa 2017-12-13 First North Certified adviser, Övrig 68 Mkr 38% 1 st Läs Småbolag
JetPak 2018-12-05 First North Övrig 235 Mkr -2.22% 3 st Läs Småbolag
Mips 2017-03-23 OMX Small Övrig 570 Mkr 181.74% 0 st Läs Miljardbolag
Projektengagemang 2018-06-19 OMX Small Övrig 470 Mkr -27.66% 1 st Läs Miljardbolag
SSM Holding 2017-04-06 OMX Mid Övrig 579 Mkr -83.05% 3 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 4 st

Flagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 2 JetPak, SSM Holding
Kursfall dag ett 2 JetPak, SSM Holding
Dålig relativ avkastning 2 Projektengagemang, SSM Holding
Hög emissionskostnad 2 Atvexa, JetPak