Hammarskiöld


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Hammarskiöld är huvudrådgivare.

Screener för Hammarskiöld

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Mips 2017-03-23 OMX Small Övrig 570 Mkr 173.91% 0 st Läs Miljardbolag
SSM Holding 2017-04-06 OMX Mid Övrig 579 Mkr -80% 3 st Läs Miljardbolag
Atvexa 2017-12-13 First North Certified adviser, Övrig 68 Mkr 10.4% 1 st Läs Småbolag
Projektengagemang 2018-06-19 OMX Small Övrig 470 Mkr -24.47% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 4 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 2 SSM Holding, Projektengagemang
Hög emissionskostnad 1 Atvexa
Komplext erbjudande 1 SSM Holding
Kursfall dag ett 1 SSM Holding