Hamilton


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Hamilton är huvudrådgivare.

Screener för Hamilton

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Chordate 2017-03-08 NGM MTF Certified adviser, Övrig 20 Mkr -90.53% 4 st - Mikrobolag
MAG Interactive 2017-12-08 First North Certified adviser, Övrig 499 Mkr -69.09% 2 st Läs Miljardbolag
Bioworks 2017-12-14 First North Övrig 80 Mkr 13.64% 0 st - Småbolag
Iconovo 2018-04-06 First North Certified adviser, Övrig 40 Mkr -7.79% 3 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 5 st

Flagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 3 Chordate, MAG Interactive, Iconovo
Dålig relativ avkastning 3 Chordate, MAG Interactive, Iconovo
Oseriöst intryck från prospekt 1 Iconovo
Tveksamma incitament 1 Chordate
Ej fulltecknad emission 1 Chordate