Hagberg & Aneborn FK


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Hagberg & Aneborn FK är huvudrådgivare.

Screener för Hagberg & Aneborn FK

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Zutec 2018-03-15 First North Certified adviser, Övrig 50 Mkr 4.17% 2 st Läs Småbolag
Ranplan 2018-06-28 First North Övrig 62 Mkr -45.63% 8 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 8 st

Flagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 2 Zutec, Ranplan
Kursfall dag ett 2 Zutec, Ranplan
Högt garantiåtagande 1 Ranplan
Lång väntetid 1 Ranplan
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Ranplan
Bristfällig information 1 Ranplan
Udda val av rådgivare 1 Ranplan
Dålig relativ avkastning 1 Ranplan