G&W FK


Antal noteringar 9 st
Summa erbjudanden 410 Mkr
Relativ kursutveckling -55.9%
Flaggor i snitt 5 st
Väntetid i snitt 45 dagar
Vanligaste lista NGM MTF
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där G&W FK är huvudrådgivare.

Screener för G&W FK

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Chromogenics 2017-03-23 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 117 Mkr -82.35% 4 st - Småbolag
Prolight 2017-03-31 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 23 Mkr 100% 10 st - Mikrobolag
Sonetel 2017-04-12 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 26 Mkr -69.59% 4 st - Mikrobolag
Mantex 2017-05-05 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 48 Mkr -74.71% 5 st Läs Mikrobolag
Nexar Group 2017-05-18 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -98.41% 12 st - Mikrobolag
Netmore 2017-07-14 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -94.05% 11 st - Mikrobolag
Bublar 2017-11-06 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr 88.01% 5 st - Mikrobolag
GoldBlue 2018-02-21 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -86.32% 10 st Läs Småbolag
Midsummer 2018-06-21 First North Huvudrådgivare 100 Mkr 121.6% 4 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 16 st

Flagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 8 Chromogenics, Prolight, Sonetel, Mantex, Nexar Group, Netmore, Bublar, GoldBlue
Hög emissionskostnad 7 Chromogenics, Prolight, Mantex, Nexar Group, Netmore, Bublar, GoldBlue
Tveksamma incitament 6 Prolight, Nexar Group, Netmore, Bublar, GoldBlue, Midsummer
Högt garantiåtagande 6 Prolight, Mantex, Nexar Group, Netmore, Bublar, GoldBlue
Dålig relativ avkastning 6 Chromogenics, Sonetel, Mantex, Nexar Group, Netmore, GoldBlue
Lång väntetid 6 Chromogenics, Prolight, Sonetel, Nexar Group, Netmore, GoldBlue
Bristfällig information 5 Prolight, Nexar Group, Netmore, GoldBlue, Midsummer
Ej fulltecknad emission 4 Prolight, Mantex, Nexar Group, Netmore
Försenad process 3 Prolight, Nexar Group, Netmore
Utökat erbjudande trots klent intresse 3 Prolight, Sonetel, Netmore
Oseriöst intryck från prospekt 2 Nexar Group, Midsummer
Oklarhet om handelsplats 2 Nexar Group, GoldBlue
Märkliga avtal 1 GoldBlue
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 GoldBlue
Svaga finanser 1 Bublar
Komplext erbjudande 1 Prolight