G&W FK


Antal noteringar 9 st
Summa erbjudanden 410 Mkr
Relativ kursutveckling -55.9%
Flaggor i snitt 6 st
Väntetid i snitt 45 dagar
Vanligaste lista NGM MTF
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där G&W FK är huvudrådgivare.

Screener för G&W FK

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Bublar 2017-11-06 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr 74.39% 5 st - Mikrobolag
Chromogenics 2017-03-23 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 117 Mkr -90.59% 4 st - Småbolag
GoldBlue 2018-02-21 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -89.74% 10 st Läs Småbolag
Mantex 2017-05-05 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 48 Mkr -83.91% 6 st Läs Mikrobolag
Midsummer 2018-06-21 First North Huvudrådgivare 100 Mkr 70.99% 4 st Läs Småbolag
Netmore 2017-07-14 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -94.05% 11 st - Mikrobolag
Nexar Group 2017-05-18 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -95.24% 12 st - Mikrobolag
Prolight 2017-03-31 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 23 Mkr 100% 10 st - Mikrobolag
Sonetel 2017-04-12 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 26 Mkr -65.54% 4 st - Mikrobolag

Förekommande flaggor 16 st

Flagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 8 Bublar, Chromogenics, GoldBlue, Mantex, Netmore, Nexar Group, Prolight, Sonetel
Hög emissionskostnad 7 Bublar, Chromogenics, GoldBlue, Mantex, Netmore, Nexar Group, Prolight
Lång väntetid 7 Chromogenics, GoldBlue, Mantex, Netmore, Nexar Group, Prolight, Sonetel
Tveksamma incitament 6 Bublar, GoldBlue, Midsummer, Netmore, Nexar Group, Prolight
Högt garantiåtagande 6 Bublar, GoldBlue, Mantex, Netmore, Nexar Group, Prolight
Dålig relativ avkastning 6 Chromogenics, GoldBlue, Mantex, Netmore, Nexar Group, Sonetel
Bristfällig information 5 GoldBlue, Midsummer, Netmore, Nexar Group, Prolight
Ej fulltecknad emission 4 Mantex, Netmore, Nexar Group, Prolight
Försenad process 3 Netmore, Nexar Group, Prolight
Utökat erbjudande trots klent intresse 3 Netmore, Prolight, Sonetel
Oseriöst intryck från prospekt 2 Midsummer, Nexar Group
Oklarhet om handelsplats 2 GoldBlue, Nexar Group
Märkliga avtal 1 GoldBlue
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 GoldBlue
Svaga finanser 1 Bublar
Komplext erbjudande 1 Prolight