Göteborg Corp.


Antal noteringar 6 st
Summa erbjudanden 117 Mkr
Relativ kursutveckling -50.4%
Flaggor i snitt 6 st
Väntetid i snitt 56 dagar
Vanligaste lista NGM MTF
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Göteborg Corp. är huvudrådgivare.

Screener för Göteborg Corp.

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Tangiamo Touch 2017-04-06 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 24 Mkr -84% 6 st - Mikrobolag
Cloudrepublic 2017-05-12 NGM MTF Huvudrådgivare 15 Mkr -75.93% 10 st - Mikrobolag
Net Trading Group 2017-06-07 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 15 Mkr -27.08% 6 st - Mikrobolag
H&D Wireless 2017-12-22 First North Huvudrådgivare 24 Mkr -58.75% 4 st - Mikrobolag
Lumito 2018-10-19 NGM MTF Huvudrådgivare 20 Mkr -66% 10 st Läs Mikrobolag
Frill 2018-11-30 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 20 Mkr 0% 9 st Läs Mikrobolag

Förekommande flaggor 18 st

Flagga Antal Bolag
Bristfällig information 5 Tangiamo Touch, Cloudrepublic, H&D Wireless, Lumito, Frill
Hög emissionskostnad 5 Tangiamo Touch, Cloudrepublic, Net Trading Group, H&D Wireless, Lumito
Lång väntetid 4 Cloudrepublic, Net Trading Group, Lumito, Frill
Dålig relativ avkastning 4 Tangiamo Touch, Cloudrepublic, H&D Wireless, Lumito
Kursfall dag ett 4 Tangiamo Touch, Cloudrepublic, Net Trading Group, Lumito
Försenad process 3 Net Trading Group, Lumito, Frill
Högt garantiåtagande 3 Cloudrepublic, Net Trading Group, H&D Wireless
Tveksamma incitament 3 Tangiamo Touch, Cloudrepublic, Lumito
Svaga finanser 2 Lumito, Frill
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 2 Cloudrepublic, Frill
Oklarhet om handelsplats 1 Frill
Storaffär inför IPO 1 Frill
Täta personkopplingar 1 Frill
Rabatterad emission tätt inpå IPO 1 Lumito
Ej fulltecknad emission 1 Net Trading Group
Överdrivet fokus på trender och omvärld 1 Cloudrepublic
Oseriöst intryck från prospekt 1 Cloudrepublic
Utökat erbjudande trots klent intresse 1 Tangiamo Touch