Goltsblat Berwin


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Goltsblat Berwin är huvudrådgivare.

Screener för Goltsblat Berwin

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Ferronordic 2017-10-27 OMX Mid Övrig 450 Mkr -13.33% 2 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 2 st

Flagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 1 Ferronordic
Dålig relativ avkastning 1 Ferronordic