Goldman Sachs


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 4142 Mkr
Relativ kursutveckling 0.0%
Flaggor i snitt 0 st
Väntetid i snitt 0 dagar
Vanligaste lista
Vanligaste bolagstorlek

Tabellen avser endast noteringar där Goldman Sachs är huvudrådgivare.

Screener för Goldman Sachs

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Arion Bank 2018-06-15 OMX Large Övrig 3632 Mkr -14.1% 1 st Läs Miljardbolag
Munters 2017-05-23 OMX Large Huvudrådgivare 4142 Mkr -34% 0 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 1 st

Flagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 1 Arion Bank