Goldman Sachs


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 4142 Mkr
Relativ kursutveckling -8.8%
Varningsflaggor i snitt 0 st
Väntetid i snitt 6 dagar
Vanligaste lista OMX Large
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där Goldman Sachs är huvudrådgivare.

Screener för Goldman Sachs

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Munters 2017-05-23 OMX Large Huvudrådgivare 4142 Mkr -22.91% 0 st Läs Miljardbolag
Arion Bank 2018-06-15 OMX Large Övrig 3632 Mkr 13.45% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 1 st

Varningsflagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 1 Arion Bank