Glimstedt


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Glimstedt är huvudrådgivare.

Screener för Glimstedt

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Bioservo 2017-05-22 First North Övrig 59 Mkr -36.67% 4 st - Småbolag

Förekommande varningsflaggor 4 st

Varningsflagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 Bioservo
Utökat erbjudande trots klent intresse 1 Bioservo
Kursfall dag ett 1 Bioservo
Dålig relativ avkastning 1 Bioservo