Gernandt & Danielsson


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Gernandt & Danielsson är huvudrådgivare.

Screener för Gernandt & Danielsson

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
SSM Holding 2017-04-06 OMX Mid Övrig 579 Mkr -82.2% 3 st Läs Miljardbolag
Sdiptech 2017-05-12 First North Certified adviser, Övrig 500 Mkr -28.57% 1 st Läs Miljardbolag
Balco 2017-10-06 OMX Small Övrig 600 Mkr 8.57% 0 st Läs Miljardbolag
Handicare 2017-10-10 OMX Mid Övrig 855 Mkr -29% 1 st Läs Miljardbolag
Ferronordic 2017-10-27 OMX Mid Övrig 450 Mkr -13.07% 2 st Läs Miljardbolag
Ovzon 2018-05-18 First North Övrig 325 Mkr -3.57% 2 st - Småbolag
Raketech 2018-06-29 First North Certified adviser, Övrig 470 Mkr -23.33% 3 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 5 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 5 SSM Holding, Sdiptech, Handicare, Ferronordic, Raketech
Komplext erbjudande 3 SSM Holding, Ferronordic, Raketech
Kursfall dag ett 2 SSM Holding, Raketech
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Ovzon
Bristfällig information 1 Ovzon