Gernandt & Danielsson


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Gernandt & Danielsson är huvudrådgivare.

Screener för Gernandt & Danielsson

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Balco 2017-10-06 OMX Small Övrig 600 Mkr -7.5% 0 st Läs Miljardbolag
Ferronordic 2017-10-27 OMX Mid Övrig 450 Mkr -12.27% 1 st Läs Miljardbolag
Handicare 2017-10-10 OMX Mid Övrig 855 Mkr -38% 1 st Läs Miljardbolag
Lime Technologies 2018-12-06 OMX Small Övrig 319 Mkr 13.75% 0 st Läs Småbolag
Ovzon 2018-05-18 First North Övrig 325 Mkr -53% 3 st - Småbolag
Raketech 2018-06-29 First North Certified adviser, Övrig 470 Mkr -32.67% 3 st Läs Miljardbolag
Sdiptech 2017-05-12 First North Certified adviser, Övrig 500 Mkr -25% 1 st Läs Miljardbolag
SSM Holding 2017-04-06 OMX Mid Övrig 579 Mkr -83.56% 3 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 5 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 5 Handicare, Ovzon, Raketech, Sdiptech, SSM Holding
Komplext erbjudande 3 Ferronordic, Raketech, SSM Holding
Kursfall dag ett 2 Raketech, SSM Holding
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Ovzon
Bristfällig information 1 Ovzon