Gerard Jones


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Gerard Jones är huvudrådgivare.

Screener för Gerard Jones

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Zutec 2018-03-15 First North Certified adviser, Övrig 50 Mkr -28.75% 3 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 3 st

Flagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 Zutec
Kursfall dag ett 1 Zutec
Dålig relativ avkastning 1 Zutec