Gemstone Capital


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 25 Mkr
Relativ kursutveckling 0.0%
Flaggor i snitt 0 st
Väntetid i snitt 0 dagar
Vanligaste lista
Vanligaste bolagstorlek

Tabellen avser endast noteringar där Gemstone Capital är huvudrådgivare.

Screener för Gemstone Capital

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Freetrailer 2018-06-14 Spotlight Övrig 19 Mkr -4.44% 3 st Läs Mikrobolag
Stenocare 2018-10-26 Spotlight Huvudrådgivare 26 Mkr 88.64% 0 st Läs Mikrobolag

Förekommande flaggor 3 st

Flagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 Freetrailer
Tveksamma incitament 1 Freetrailer
Oseriöst intryck från prospekt 1 Freetrailer