Fredersen Advokat


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Fredersen Advokat är huvudrådgivare.

Screener för Fredersen Advokat

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Hemcheck 2017-03-15 First North Certified adviser, Övrig 28 Mkr 108.33% 1 st - Mikrobolag
Inhalation Sciences 2017-09-28 Spotlight Övrig 17 Mkr 60% 1 st Läs Mikrobolag
Freetrailer 2018-06-14 Spotlight Övrig 19 Mkr -2.22% 2 st Läs Mikrobolag
Asarina Pharma 2018-09-24 First North Certified adviser, Övrig 143 Mkr 0% 0 st Läs Småbolag

Förekommande varningsflaggor 4 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 1 Freetrailer
Oseriöst intryck från prospekt 1 Freetrailer
Hög emissionskostnad 1 Inhalation Sciences
Försenad process 1 Hemcheck