Erik Penser Bank


Antal noteringar 6 st
Summa erbjudanden 341 Mkr
Relativ kursutveckling 90.8%
Flaggor i snitt 1 st
Väntetid i snitt 11 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Småbolag

Tabellen avser endast noteringar där Erik Penser Bank är huvudrådgivare.

Screener för Erik Penser Bank

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Paxman 2017-06-12 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 30 Mkr 163.16% 1 st - Småbolag
Surgical Science 2017-06-19 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 70 Mkr 154.29% 0 st - Småbolag
Iconovo 2018-04-06 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 40 Mkr -9.09% 3 st Läs Småbolag
I-Tech 2018-05-28 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 38 Mkr 175.12% 2 st Läs Småbolag
Chromogenics 2017-03-23 First North Certified adviser, Övrig 117 Mkr -82.35% 4 st - Småbolag
Asarina Pharma 2018-09-24 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 143 Mkr 38.1% 0 st Läs Småbolag
Aros Bostad 2018-11-19 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 20 Mkr 0% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 6 st

Flagga Antal Bolag
Oseriöst intryck från prospekt 2 Iconovo, I-Tech
Kursfall dag ett 2 Iconovo, Chromogenics
Dålig relativ avkastning 2 Iconovo, Chromogenics
Lång väntetid 2 Paxman, Chromogenics
Hög emissionskostnad 2 Chromogenics, Aros Bostad
Bristfällig information 1 I-Tech