Erik Penser Bank


Antal noteringar 7 st
Summa erbjudanden 411 Mkr
Relativ kursutveckling 44.0%
Flaggor i snitt 1 st
Väntetid i snitt 11 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där Erik Penser Bank är huvudrådgivare.

Screener för Erik Penser Bank

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Aros Bostad 2018-11-19 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 20 Mkr 6.12% 1 st Läs Miljardbolag
Asarina Pharma 2018-09-24 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 143 Mkr 28.57% 0 st Läs Småbolag
CAG Group 2018-12-12 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 70 Mkr -6.06% 1 st Läs Småbolag
Chromogenics 2017-03-23 First North Certified adviser, Övrig 117 Mkr -91.76% 4 st - Småbolag
I-Tech 2018-05-28 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 38 Mkr 260.98% 2 st Läs Småbolag
Iconovo 2018-04-06 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 40 Mkr -7.79% 2 st Läs Småbolag
Paxman 2017-06-12 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 30 Mkr 152.63% 1 st - Småbolag
Surgical Science 2017-06-19 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 70 Mkr 197.14% 0 st - Småbolag

Förekommande flaggor 6 st

Flagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 3 CAG Group, Chromogenics, Iconovo
Hög emissionskostnad 2 Aros Bostad, Chromogenics
Oseriöst intryck från prospekt 2 I-Tech, Iconovo
Lång väntetid 2 Chromogenics, Paxman
Bristfällig information 1 I-Tech
Dålig relativ avkastning 1 Chromogenics