Eminova FK


Antal noteringar 12 st
Summa erbjudanden 172 Mkr
Relativ kursutveckling -32.3%
Flaggor i snitt 6 st
Väntetid i snitt 56 dagar
Vanligaste lista NGM MTF
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Eminova FK är huvudrådgivare.

Screener för Eminova FK

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Menucard 2017-02-06 Spotlight Huvudrådgivare 20 Mkr -71.11% 5 st Läs Mikrobolag
Spintso 2017-03-03 NGM MTF Huvudrådgivare 6 Mkr -91.67% 5 st - Mikrobolag
Samtrygg 2017-03-15 NGM MTF Huvudrådgivare 5 Mkr -27.14% 7 st - Mikrobolag
SECITS 2017-05-11 First North Huvudrådgivare 18 Mkr -64.99% 8 st - Mikrobolag
Sensec 2017-06-28 NGM MTF Huvudrådgivare 8 Mkr 100% 4 st - Mikrobolag
ESEN eSports 2017-10-26 Spotlight Huvudrådgivare 9 Mkr -66.88% 7 st - Mikrobolag
TimePeopleGroup 2017-12-07 NGM MTF Huvudrådgivare 24 Mkr -39.47% 3 st - Mikrobolag
Toadman Interactive 2017-12-13 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 22 Mkr -3.88% 6 st Läs Småbolag
Topright 2017-12-15 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 19 Mkr -58.97% 8 st - Mikrobolag
Attana 2018-03-07 NGM MTF Huvudrådgivare 15 Mkr -16.67% 10 st Läs Mikrobolag
Metacon 2018-10-11 NGM MTF Huvudrådgivare 17 Mkr 71.43% 5 st Läs Mikrobolag
Biovica 2017-03-29 First North Övrig 60 Mkr -23.2% 1 st - Småbolag
Cloudrepublic 2017-05-12 NGM MTF Övrig 15 Mkr -75.56% 10 st - Mikrobolag
Terranet 2017-05-30 First North Övrig 100 Mkr -63.08% 2 st - Småbolag
Net Trading Group 2017-06-07 NGM MTF Certified adviser, Övrig 15 Mkr -27.08% 6 st - Mikrobolag
Frill 2018-11-30 First North Certified adviser, Övrig 20 Mkr 0% 9 st Läs Mikrobolag
Raytelligence 2018-12-20 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 10 Mkr 0% 2 st - Mikrobolag

Förekommande flaggor 21 st

Flagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 13 Menucard, Spintso, Samtrygg, SECITS, Sensec, ESEN eSports, TimePeopleGroup, Toadman Interactive, Topright, Attana, Biovica, Cloudrepublic, Net Trading Group
Lång väntetid 11 Menucard, Spintso, Samtrygg, SECITS, ESEN eSports, Toadman Interactive, Topright, Attana, Cloudrepublic, Net Trading Group, Frill
Dålig relativ avkastning 10 Menucard, Spintso, Samtrygg, SECITS, ESEN eSports, TimePeopleGroup, Topright, Attana, Cloudrepublic, Terranet
Försenad process 9 Spintso, Samtrygg, SECITS, ESEN eSports, Toadman Interactive, Topright, Metacon, Net Trading Group, Frill
Ej fulltecknad emission 7 Menucard, Spintso, SECITS, Sensec, ESEN eSports, Attana, Net Trading Group
Bristfällig information 6 Sensec, Topright, Attana, Metacon, Cloudrepublic, Frill
Högt garantiåtagande 6 Samtrygg, SECITS, Toadman Interactive, Attana, Cloudrepublic, Net Trading Group
Oseriöst intryck från prospekt 5 SECITS, Topright, Attana, Metacon, Cloudrepublic
Udda val av rådgivare 5 Menucard, Samtrygg, Sensec, Attana, Metacon
Rabatterad emission tätt inpå IPO 3 Toadman Interactive, Topright, Raytelligence
Hög emissionskostnad 3 Cloudrepublic, Terranet, Net Trading Group
Oklarhet om handelsplats 3 SECITS, ESEN eSports, Frill
Svaga finanser 2 Attana, Frill
Tveksamma incitament 2 Cloudrepublic, Raytelligence
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 2 Cloudrepublic, Frill
Storaffär inför IPO 1 Frill
Täta personkopplingar 1 Frill
CV med plumpar 1 Toadman Interactive
Omoget bolag 1 TimePeopleGroup
Överdrivet fokus på trender och omvärld 1 Cloudrepublic
Utökat erbjudande trots klent intresse 1 Samtrygg