DNB


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 68 Mkr
Relativ kursutveckling 10.7%
Varningsflaggor i snitt 1 st
Väntetid i snitt 2 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Småbolag

Tabellen avser endast noteringar där DNB är huvudrådgivare.

Screener för DNB

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Atvexa 2017-12-13 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 68 Mkr 8% 1 st Läs Småbolag
Oncopeptides 2017-02-22 OMX Mid Övrig 650 Mkr 247.83% 2 st Läs Miljardbolag
Actic 2017-04-07 OMX Small Övrig 435 Mkr -19.8% 2 st Läs Miljardbolag
Handicare 2017-10-10 OMX Mid Övrig 855 Mkr -16% 1 st Läs Miljardbolag
Bioarctic 2017-10-12 OMX Mid Övrig 600 Mkr 363.75% 2 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 4 st

Varningsflagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 4 Atvexa, Oncopeptides, Actic, Bioarctic
Dålig relativ avkastning 2 Actic, Handicare
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Bioarctic
Kursfall dag ett 1 Oncopeptides