DLA Piper


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där DLA Piper är huvudrådgivare.

Screener för DLA Piper

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Quartiers Properties 2017-06-21 First North Certified adviser, Övrig 91 Mkr -58% 4 st - Småbolag
Seafire 2017-11-16 NGM MTF Certified adviser, Övrig 20 Mkr -53.33% 6 st - Mikrobolag
GoldBlue 2018-02-21 NGM MTF Certified adviser, Övrig 24 Mkr -84.62% 10 st Läs Småbolag

Förekommande flaggor 13 st

Flagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 3 Quartiers Properties, Seafire, GoldBlue
Dålig relativ avkastning 3 Quartiers Properties, Seafire, GoldBlue
Högt garantiåtagande 2 Seafire, GoldBlue
Hög emissionskostnad 2 Seafire, GoldBlue
Lång väntetid 2 Quartiers Properties, GoldBlue
Tveksamma incitament 1 GoldBlue
Märkliga avtal 1 GoldBlue
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 GoldBlue
Bristfällig information 1 GoldBlue
Oklarhet om handelsplats 1 GoldBlue
Försenad process 1 Seafire
Ej fulltecknad emission 1 Seafire
Komplext erbjudande 1 Quartiers Properties