DLA Piper


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där DLA Piper är huvudrådgivare.

Screener för DLA Piper

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
GoldBlue 2018-02-21 NGM MTF Certified adviser, Övrig 24 Mkr -89.74% 10 st Läs Småbolag
Quartiers Properties 2017-06-21 First North Certified adviser, Övrig 91 Mkr -54% 4 st - Småbolag
Seafire 2017-11-16 NGM MTF Certified adviser, Övrig 20 Mkr -47.5% 6 st - Mikrobolag

Förekommande flaggor 13 st

Flagga Antal Bolag
Kursfall dag ett 3 GoldBlue, Quartiers Properties, Seafire
Dålig relativ avkastning 3 GoldBlue, Quartiers Properties, Seafire
Högt garantiåtagande 2 GoldBlue, Seafire
Hög emissionskostnad 2 GoldBlue, Seafire
Lång väntetid 2 GoldBlue, Quartiers Properties
Tveksamma incitament 1 GoldBlue
Märkliga avtal 1 GoldBlue
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 GoldBlue
Bristfällig information 1 GoldBlue
Oklarhet om handelsplats 1 GoldBlue
Försenad process 1 Seafire
Ej fulltecknad emission 1 Seafire
Komplext erbjudande 1 Quartiers Properties