Delphi


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Delphi är huvudrådgivare.

Screener för Delphi

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
IRLAB 2017-02-28 First North Övrig 116 Mkr 463.33% 3 st Läs Småbolag
Unibap 2017-03-27 First North Certified adviser, Övrig 23 Mkr 24% 1 st - Mikrobolag
Paxman 2017-06-12 First North Certified adviser, Övrig 30 Mkr 162.11% 1 st - Småbolag
Netmore 2017-07-14 First North Certified adviser, Övrig 24 Mkr -95.24% 11 st - Mikrobolag
Indentive 2017-11-13 First North Certified adviser, Övrig 30 Mkr -93.89% 4 st - Mikrobolag
Scout Gaming Group 2017-12-11 First North Certified adviser, Övrig 60 Mkr 89.13% 1 st Läs Småbolag
Fluicell 2018-04-18 First North Certified adviser, Övrig 33 Mkr -56% 4 st Läs Mikrobolag

Förekommande flaggor 13 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 3 Netmore, Indentive, Fluicell
Tveksamma incitament 3 Unibap, Netmore, Fluicell
Kursfall dag ett 3 IRLAB, Netmore, Indentive
Försenad process 2 Netmore, Scout Gaming Group
Lång väntetid 2 Paxman, Netmore
Hög emissionskostnad 2 IRLAB, Netmore
Ej fulltecknad emission 2 IRLAB, Netmore
Rabatterad emission tätt inpå IPO 1 Fluicell
Märkliga avtal 1 Indentive
Överdrivet fokus på trender och omvärld 1 Indentive
Högt garantiåtagande 1 Netmore
Bristfällig information 1 Netmore
Utökat erbjudande trots klent intresse 1 Netmore