Davis Polk & Wardwell


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Davis Polk & Wardwell är huvudrådgivare.

Screener för Davis Polk & Wardwell

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Handicare 2017-10-10 OMX Mid Övrig 855 Mkr -30.2% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 1 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 1 Handicare