Corpura


Antal noteringar 3 st
Summa erbjudanden 64 Mkr
Relativ kursutveckling 53.8%
Varningsflaggor i snitt 1 st
Väntetid i snitt 16 dagar
Vanligaste lista Spotlight
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Corpura är huvudrådgivare.

Screener för Corpura

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Hemcheck 2017-03-15 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 28 Mkr 113.33% 1 st - Mikrobolag
Inhalation Sciences 2017-09-28 Spotlight Huvudrådgivare 17 Mkr 56% 1 st Läs Mikrobolag
Freetrailer 2018-06-14 Spotlight Huvudrådgivare 19 Mkr -4.44% 2 st Läs Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 4 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 1 Freetrailer
Oseriöst intryck från prospekt 1 Freetrailer
Hög emissionskostnad 1 Inhalation Sciences
Försenad process 1 Hemcheck