Citigroup


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 3631 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Citigroup är huvudrådgivare.

Screener för Citigroup

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Arion Bank 2018-06-15 OMX Large Huvudrådgivare 3632 Mkr -12.48% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 1 st

Flagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 1 Arion Bank