Cederquist


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Cederquist är huvudrådgivare.

Screener för Cederquist

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Mips 2017-03-23 OMX Small Övrig 570 Mkr 143.04% 0 st Läs Miljardbolag
Bygghemma 2018-03-27 OMX Mid Övrig 1408 Mkr -16.21% 3 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 3 st

Varningsflagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 1 Bygghemma
Kursfall dag ett 1 Bygghemma
Dålig relativ avkastning 1 Bygghemma