Carnegie


Antal noteringar 17 st
Summa erbjudanden 19398 Mkr
Relativ kursutveckling 1.5%
Flaggor i snitt 1 st
Väntetid i snitt 2 dagar
Vanligaste lista OMX Small
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där Carnegie är huvudrådgivare.

Screener för Carnegie

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Oncopeptides 2017-02-22 OMX Mid Huvudrådgivare 650 Mkr 229.13% 2 st Läs Miljardbolag
Ambea 2017-03-31 OMX Mid Huvudrådgivare 1992 Mkr 13.33% 1 st Läs Miljardbolag
Actic 2017-04-07 OMX Small Huvudrådgivare 435 Mkr -18.81% 2 st Läs Miljardbolag
Sdiptech 2017-05-12 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 500 Mkr -27.68% 1 st Läs Miljardbolag
Munters 2017-05-23 OMX Large Huvudrådgivare 4142 Mkr -40.91% 1 st Läs Miljardbolag
Boozt 2017-05-31 OMX Mid Huvudrådgivare 1613 Mkr 4.84% 1 st Läs Miljardbolag
Bonesupport 2017-06-21 OMX Small Huvudrådgivare 500 Mkr -30.69% 4 st Läs Miljardbolag
Trianon 2017-06-21 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 500 Mkr 39.58% 0 st - Miljardbolag
Balco 2017-10-06 OMX Small Huvudrådgivare 600 Mkr 9.11% 0 st Läs Miljardbolag
Handicare 2017-10-10 OMX Mid Huvudrådgivare 855 Mkr -26% 1 st Läs Miljardbolag
Bioarctic 2017-10-12 OMX Mid Huvudrådgivare 600 Mkr 227.92% 2 st Läs Miljardbolag
Ferronordic 2017-10-27 OMX Mid Huvudrådgivare 450 Mkr -8.67% 2 st Läs Miljardbolag
Bygghemma 2018-03-27 OMX Mid Huvudrådgivare 1408 Mkr -33.47% 3 st Läs Miljardbolag
Ovzon 2018-05-18 First North Huvudrådgivare 325 Mkr -0.57% 2 st - Småbolag
NCAB Group 2018-06-05 OMX Small Huvudrådgivare 546 Mkr 12.93% 2 st Läs Miljardbolag
Arion Bank 2018-06-15 OMX Large Huvudrådgivare 3632 Mkr -4.38% 1 st Läs Miljardbolag
Calliditas 2018-06-29 OMX Small Huvudrådgivare 650 Mkr -1.78% 1 st Läs Miljardbolag
Instalco 2017-05-11 OMX Mid Övrig 968 Mkr 12.91% 0 st Läs Miljardbolag
Medicover 2017-05-23 OMX Mid Övrig 2031 Mkr 43.75% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 7 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 8 Ambea, Actic, Sdiptech, Munters, Bonesupport, Handicare, Ferronordic, Bygghemma
Komplext erbjudande 6 Boozt, Bonesupport, Ferronordic, Bygghemma, Arion Bank, Medicover
Hög emissionskostnad 6 Oncopeptides, Actic, Bonesupport, Bioarctic, NCAB Group, Calliditas
Bristfällig information 2 Ovzon, NCAB Group
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 2 Bioarctic, Ovzon
Kursfall dag ett 2 Oncopeptides, Bygghemma
Ej fulltecknad emission 1 Bonesupport