Capval Corp.


Antal noteringar 3 st
Summa erbjudanden 20 Mkr
Relativ kursutveckling -40.5%
Flaggor i snitt 4 st
Väntetid i snitt 24 dagar
Vanligaste lista Spotlight
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Capval Corp. är huvudrådgivare.

Screener för Capval Corp.

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Ayima 2017-05-29 Spotlight Huvudrådgivare 11 Mkr -4.76% 4 st Läs Mikrobolag
iApotek 2017-06-28 Spotlight Huvudrådgivare 3 Mkr -21.21% 3 st - Mikrobolag
Orgo Tech 2018-01-03 Spotlight Huvudrådgivare 6 Mkr -73.33% 7 st - Mikrobolag

Förekommande flaggor 7 st

Flagga Antal Bolag
Rabatterad emission tätt inpå IPO 3 Ayima, iApotek, Orgo Tech
Kursfall dag ett 2 iApotek, Orgo Tech
Dålig relativ avkastning 2 iApotek, Orgo Tech
Högt garantiåtagande 2 Ayima, Orgo Tech
Hög emissionskostnad 2 Ayima, Orgo Tech
Försenad process 2 Ayima, Orgo Tech
Bristfällig information 1 Orgo Tech