Capensor


Antal noteringar 1 st
Summa erbjudanden 8 Mkr
Relativ kursutveckling -78.7%
Flaggor i snitt 8 st
Väntetid i snitt 46 dagar
Vanligaste lista NGM MTF
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Capensor är huvudrådgivare.

Screener för Capensor

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
News55 2017-07-21 NGM MTF Certified adviser, Huvudrådgivare 8 Mkr -93.2% 8 st - Mikrobolag

Förekommande flaggor 8 st

Flagga Antal Bolag
Högt garantiåtagande 1 News55
Hög emissionskostnad 1 News55
Lång väntetid 1 News55
Bristfällig information 1 News55
Försenad process 1 News55
Ej fulltecknad emission 1 News55
Kursfall dag ett 1 News55
Dålig relativ avkastning 1 News55